IJS – Institut Jozef Stefan

Ljubljana, Slovenija

PROJEKTI:                                               

Raziskovalni reaktor Triga 
Vodenje in nadzor podpornih sistemov 

SISTEM:
YOKOGAWA CENTUM VP, 100% redundanca

NAŠE AKTIVNOSTI:

 • vodenje in nadzor prezračevanja in klime reaktorske hale
 • nadzor dostopov v reaktorsko halo
 • nadzor sevanja, alarmiranje, blokada reaktorske hale in reaktorja
 • avtomatsko vodenje sistema hladilne vode,
 • regulacije pretokov in temperature primarnega in sekundarnega hladilnega kroga,
 • nadzor delovanja strojne opreme.
 • zasnova in izdelava aplikativne programske opreme
 • dobava merilne, procesne in električne opreme
 • izvedba električnih instalacij, spuščanje v pogon in šolanje
 • PZI projekt .. električnih napeljav
 • PZI projekt .. meritve in procesno vodenje
ijs referenca