Tehnološka področja

Kemična industrija

Sintetične smole
Barve
Mineralni in sintetični suhi ometi
Produkcija Al - paste
Produkcija pigmentov - TiO2

Petrokemija

Telemetrijska kontrola rezervoarjev in bilanciranje zalog
Distribucija in mešanje - priprava produktov                                  

Farmacija

Proizvodnja antibiotikov
Fermentacija - vodenje šaržnih procesov

Okolje

Vodarne, črpališča, vodovodi
Naprave za čiščenje odpadnih voda

Industrijska energetika

Registracija in nadzor porabe energije v industriji
Napajanje industrijskih pogonov
Nadzor industrijskih objektov - klima, Ex javljanje, požarno javljanje

 

Hrana in pijača

Mlekarne - nadzor zalog in transporta tekočin, CIP sistemi 
Pivovarne - kuhanje, fermentacija, CIP sistemi
Močna krmila
Silosi - sprejem, kroženje materiala, bilanciranje zalog
Vino - kontrola rezervoarjev, transport tekočin, CIP sistemi, fermentacija in
stabilizacija vina.

Termični procesi

Plinske peči za termično obdelavo ulitkov
Steklarske peči
Linija za termično obdelavo transformatorske pločevine
Sušenje in kalcinacija