Seznam inženiring storitev

 

 • Svetovanje - tehnično, tehnološko in organizacijsko
 • Tehnična dokumentacija - investicijski programi, študije izvedljivosti
 • Tehnična dokumentacija - izdelava bazične tehnične dokumentacije - idejni in PGD projekti
 • Tehnična dokumentacija - izdelava izvedbene tehnične dokumentacije - PZI in PID projekti
 • Tehnična dokumentacija - izdelava razpisne tehnične dokumentacije
 • Projekti na ključ - razvoj in izvedba kompletnih projektov 

        

 • Selekcija - Optimiranje, Dobava, Instaliranje in Stavljanje v pogon :
  • Kompletni sistemi procesnega vodenja
  • Procesne meritve, instrumentacija
  • Končni elementi – aktuatorji, regulacijski ventili
  • Nizkonapetostno napajanje industrijskih pogonov
  • Nadzor industrijskih objektov; klima, Ex javljanje, požarno javljanje
  • Aplikativni procesni software - zasnova, izdelava in stavljanje v pogon na objektu
 • Izobraževanje uporabnika - za operaterje in vzdrževalce
 • Vzdrževanje hardware-a - dolgoročno pogodbeno vzdrževanje sitemov
 • Programska podpora - dolgoročna podpora za aplikativni software in dopolnjevanje le-tega
 • Integracija - integracija sistemov procesnega in produkcijskega vodenja z sistemi za upravljanje poslovnih procesov SAP, BAAN
 • Priročniki in navodila - izdelava specifičnih priročnikov in navodil za uporabnike
 • Svetovanje - na področju meritev in sistemov za vodenje, pri pridobivanju certifikata ISO9000 .