DOMOV 
MELAMIN
Kočevje, Slovenija
 

PROJEKTI:

 • Proizvodnja melaminskih in sečninskih sintetičnih smol.
  Reaktorske linije: R1, R2, R6, R8

 • Pilotni demonstracijski center: Pilotna reaktorska linija R101, R201,
  razvojna destilacijska kolona PK1

 • Priprava pH medijev za proizvodnjo sintetičnih smol
 • Kontinuirni reaktorski liniji za proizvodnjo HMM: CR1 in CR2
 • Kontrola vakuma in hladilnih sistemov

SISTEM:

 • HONEYWELL Experion PKS, YOKOGAWA CENTUM VP

NAŠE AKTIVNOSTI:

 • Inženiring:
  • Dizajn in izdelava projektne dokumentacije.
  • Tehnološke inštalacije - 3D tehnologija,
   električne inštalacije, meritve in procesno vodenje.
 • Recepturni management
 • Procesna kontrola sintez
 • Doziranje tekočih surovin
 • Tehtanje in doziranje sipkih surovin
 • Kontrola vakuma
 • Računalniška zaščita, interlok rutine
 • Inštalacija in dobava električne in merilne opreme
 • Načrtovanje in izdelava procesnega softvera
 • Šolanje operaterjev